Karin Vandenbroeck

Mysterie, natuur, wat dreigt verloren te gaan: het zijn maar enkele woorden die het werk van kunstschilder Karin Vandenbroeck typeren. Inspiratie doet ze op in de natuur, musea en galerieën, haar ideeën werkt ze uit in haar atelier in Booischot (Heist-op-den-Berg).

Mystery, nature, trades, and crafts on the verge of extinction: this handful of words characterises the work of painter Karin Vandenbroeck. She looks for inspiration in nature, museums and galleries and she turns her ideas into art in her painting studio in Booischot (Heist-op-den-Berg).

Van foto tot schilderij

Het vertrekpunt van een werk is vaak een zelfgemaakte foto. Of meerdere foto's. De foto's bewerkt ze tot een beeld dat haar raakt. Dan neemt de kunstschilder in Karin Vandenbroeck het over. De foto wordt een tekening en daarna een hedendaags figuratief schilderij.

From photographs to paintings

Often, a photograph is the starting point of her creative process. Sometimes, she draws inspiration from multiple pictures. Photographic sources then become an image touching her. At this point, painter Karin Vandenbroeck takes over. The photograph first leads to a drawing and finally to a contemporary figurative painting.

photo  "our caravan"
photo "our caravan"
Our caravan
Our caravan


Uitstervende beroepen

De natuur speelt een grote rol in haar werk. Vooral de zee in al haar facetten fungeerde al meermaals als haar muze. Maar even vaak zien we gestileerde personen opduiken. Niet zomaar mensen. Ze worden bewust gekozen vanwege hun vakmanschap. Ze oefenen beroepen uit die in onze voortrazende maatschappij verloren dreigen te gaan. De authentieke visboer, de duivenmelker,... ze zijn met steeds minder. Dankzij het werk van kunstschilder Karin Vandenbroeck wordt de herinnering aan deze beroepen vereeuwigd.

Trades and crafts on the verge of extinction

Nature plays a big part in her work, especially the sea in all its aspects. However, her work also often portrays styled characters: not just anyone, but people deliberately chosen because of their craftmanship. The numbers of authentic fishmongers, pigeon fanciers, and other crafts are dwindling fast. The work of painter Karin Vandenbroeck records the memory of these trades and crafts for posterity.


The fish cutter - 24,5x21,5 cm - acryl and pastel pencil on wood
The fish cutter - 24,5x21,5 cm - acryl and pastel pencil on wood

Werken met een eigen verhaal

Uit al deze invloeden heeft Karin Vandenbroeck een geheel eigen stijl gefilterd. In haar werken creëert ze niet alleen een uniek beeld, ook de sfeer is belangrijk. Een vleugje mysterie is nooit ver weg. Hoewel elk schilderij voor haar een eigen verhaal uitbeeldt, geeft ze de toeschouwer de ruimte om er een eigen interpretatie aan te koppelen.

Working with her own story

Karin Vandenbroeck has absorbed the above-mentioned influences through the filter of her own style. In her work, she not only creates a unique image, but she also devotes careful attention to the ambiance of her work. A whiff of mystery is always present. Although each painting tells its own story to her, she also leaves room for interpretation by the viewer.